top of page
landskap-kor.jpg

BIODLING MED HJÄRTA OCH TRADITION

Hos Nerikes Biodlare samlas passion, tradition och en djup kärlek till biodling. Vi är tre engagerade biodlare som tillsammans värnar om lokal honungsproduktion, miljön och den betydande roll som bina har för Närkes blomstrande landskap.

Nerikes Biodlare

Vi på Nerikes Biodlare är tre passionerade biodlare som valt att gå samman för att direkt tappa och marknadsföra vår lokala honung under vårt nyligen registrerade varumärke Honung från landskapet Närke. Med nära 500 bisamhällen under vår skötsel bär vi med oss en stark övertygelse om biodlingens betydelse för vår region.

Genom att etablera oss som ett kooperativ – en ekonomisk förening – ser vi fram emot en ljus framtid. Vår gemensamma vision är att ständigt öka vår honungstillgång och på sikt välkomna fler medlemmar. Vi värderar lokal produktion högt. Det är i Närkes vackra landskap som våra bin flitigt pollinerar, och det känns naturligt att vår honung finner sina konsumenter här.

Förändringar inom biodlingssektorn har uppmanat oss att ta ett steg framåt och fokusera på egen förädling. Vi är särskilt stolta över vår sexkantiga burk – inspirerad av binas egna celler. Varje burk har också en etikett som klargör om det är försommarhonung, högsommarhonung eller hösthonung. Läs mer om vår honung här.

Gruppbild grundare Nerikes Biodlare

Biodlarna Johan Ingjald, Peter Tesell och Thomas Dahl är de drivande krafterna bakom Nerikes Biodlare. En sammansvetsad trio som samarbetar för att leverera kvalitativ, lokalproducerad honung från Sveriges hjärta, Närke. Foto: Henrik Östensson.

bil-nerikes-biodlare.jpg

Vi på Nerikes Biodlare investerar i grön framtid. Vår transportbil, som rullar fram på el från egna solpaneler, är bara ett av många steg vi tar för att vår biodling och honungsproduktion i Närke ska vara miljövänlig.

Vår verksamhet handlar inte enbart om honung. Binas outtröttliga arbete med pollinering spelar en central roll för Närkes jordbruks- och trädgårdslandskap. Utan deras insats skulle många av våra älskade grödor helt enkelt inte blomstra.

Utmaningen med importerad honung är påtaglig, men vårt budskap är klart: varje köpt burk är ett stöd för lokal produktion, viktig pollinering och binas ovärderliga ekosystemtjänster. Man betalar också för ett livsmedel som i princip inte har någon påverkan på klimatet då honung är en produktion som istället ger tillbaka till jorden. Med varje burk av vår honung får du inte bara smaka på Närkes unika smaker, utan även ta del av den kärlek och omsorg som införlivats i dess produktion.

I slutändan hoppas vi att du värdesätter och uppskattar vår honung lika mycket som det engagemang och hjärta vi investerar i den.

bottom of page